Bireyin kendi zaman erozyonunu kontrol altına alabilmesi için, yaşantısına gerçek karakterlerle diyalog unsurları katmalı; fikri ve fiziki karşılaşma oranlarını arttırmalıdır. Ancak bu şekilde bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek olan yüze yüze diyalog bireyin insan olma düsturunu kuvvetlendirecektir.

 

Mahalle kavramı temelinde insan yani birey yatmaktadır. Kişilerin yaşam alanları içinde birbirlerini tanıdıkları, yaşamı paylaştıkları, güven ve aidiyet duygularını pekiştirdikleri ortamın bütünü mahalleyi oluşturur.

 

Bireyin gelişim sürecinde kendine özgün dünyasını yaratmasını sağlayan sosyokültürel ortamın temeli aile-komşuluk  ve mahalle kavramları üzerine kuruludur. Birey bu kavramlar üzerinde çerçevesini çizdiği sosyokültürel ortam paylaşım ve diyalogla zenginleşmektedir. En basit şekliyle, mahalle birkaç aileden oluşan bir idari birimdir ve en yetersiz tanımlardan biridir, fakat inanın o bile yeterlidir.  

 

Mahalle deyince aklınıza binalar gelmez. Nuriye Teyze, Salih Dede, Melahat Abla gelir. Kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız oyunlar, saklandığınız arka bahçeler, tepesinden inmediğiniz erik ağaçları gelir. Bir mahalle binalardan oluşmaz ama sokakların kesinlikle bu işte bir payı vardır. Siz sokaklara sahip çıkarsınız, onlar da size. Sokak sadece ev ile iş, ev ile okul arasındaki görünmez bir eleman değildir. Sizi hayata bağlar. Çok da mükemmel bir yer olmayabilir ama özgür bir ruhu vardır ve bunu tetikler. Ateşle, suyla, toprakla, dünyayla iletişime geçersiniz. Şehirlerde kısa bile olsa uzayan mesafeler burada sorun olmaz. Zamanın olması gerektiği gibi aktığını düşünürsünüz ve her şey çok huzurludur.

 

Bir mahalle binalardan oluşmaz, ancak binaların birbirleriyle ilişkisi aslında insanların da birbirleriyle olan, olması gereken ya da olması istenilen ilişkilerini gösterir. Aranıza kocaman duvarlar çeken, üzerine de jiletle tellerle çit yapan bir yan komşunuz olmasını istemezsiniz ya da merdiven boşluğu gibi karanlık, keyifsiz ve dış dünyadan kopuk bir ortamda, işten yorgun argın dönmüş, bir an önce kendinizi yatağa atmak isterken komşunuzla karşılaşmak istemezsiniz. Onun iyi niyeti kaldırabileceğiniz tahammül sınırlarını geçmiştir. Bunlar gibi örnekler bulmak zor değildir.

 

Bu nedenle, karşılıklı etkileşimi ve diyaloğu daha keyifli bir karşılaşmaya çevirmek adına, kentsel ve mimari bağlamda çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Ana tema “hayat”tır.

 

Bir yeşil bahçe etrafında çeşitli yüksekliklerde kurgulanan yaşam, düşey sirkülasyonu sağlayan paylaşımlı “hayat” ara birimleri ile kamusallığı mahallelinin kapısı önüne kadar getirmiş, hatta isterse gündüz yaşam alanlarının içine kadar alabilecek potansiyeldedir.

 

Avlu yapı adalarında açılan iç boşluklar sayesinde, mahallenin ana omurgası olan paylaşımlı yol mantığında kurgulanmış promenada bağlanmaktadır. Böylece mahalle her ölçekte birbiriyle güçlü bir bağ kurmaktadır.

TOKI HOUSING PROJECT

TOKI COMPETITION . 2017 . CORLU TURKEY . HOUSING . 150.000m²