Sanayi devrimi ile son 150 yıl içinde kavramsallaştırılmaya başlanan kentlere, sanayinin gelişimi ile birlikte aşırı-verimli kullanım politikalarının yarattığı kişisel ve toplumsal sorunlar nedeniyle 20.yüzyılda temkinle yaklaşılmış, çoğalmayı ya da büyümeyi engelleme adına önlemler alınmıştır. İlk kez Ebenezer Howard’ın kurduğu şehir dışında mutlu yeşil bir yuva kavramı zamanla yerini karbon ayak izi düşük olan ve giderek yoğunlaştırılan şehir merkezlerine bırakmıştır.

 

Ülkemizin en yoğun bölgesi olan Marmara bölgesi, sanayileşmenin artması ile birlikte, son elli yılda oldukça yoğun bir iş gücü ve insan yükünü üstlenmiştir ve daha önce var olmayan ve kendini önce kolaylık olarak gösteren iyi niyetli sorunlarla yüzleşmeye başlamıştır. Her şey insanın refahına yönelik iken bir süre sonra bu refah seviyesinin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına daha fazla karşılık gerektiren bir kısır döngünün içine girilmiş ve kopmalar oluşmaya başlamıştır.

 

Kentlerin birbirlerine bağlanma kolaylıkları, sınırları kaldırmış yaşam alanı ve iş arasındaki mesafeler gittikçe artarken kentle ilişki giderek zayıflamıştır. Sokaklar ev ile iş yerini birleştiren görünmez bir koridora dönüşmüştür. Neredeyse ışınlanma icat edilmiş, bir an bir yerdeyken, bir anda kendinizi başka bir yerde bulmuş ve hayatın yer aldığı sokak ile ilişkimiz minimuma çekilmiştir fark etmeden.

 

Bireyin mesafe algısı son 50 yılda değişmiş kullanılan araç ve teknolojiler zaman kavramını başka bir boyuta taşımıştır.  Aynı anda iki ya da daha fazla yerde ve kişide sanal olarak bir arada bulunma durumu aslında her iki durumda birden varlığını sorgulatmaktadır. Yoğun çalışma şartları altında bireyin, kent hayatıyla kurduğu bağlarda, başlarda isteyerek sonraları ise zaruri bir şekilde esneme ve kopmalar meydana gelmeye başlamıştır.

 

Çorlu tam olarak buna benzer bir zaman kavramına sahiptir. Sanayi ile birlikte gelişen kente, önce fabrikalar gelmiş, sonra insanlar ve birlikte eskittikleri yeni bir kent oluşturmuşlar. İstanbul’dan Edirne’ye uzanan hat üzerinde, sıçramış yağ lekesi şeklinde oluşum gösteren Çorlu kenti öncelikle sanayi birimlerini bu hat üzerine takmış, sonrasında aralara yaşam birimlerini eklemiştir.

Fakat Çorlu’nun gelecek planları çok daha büyüktür. İstanbul’un kimi noktalarda içine kadar sızmış olan sanayi yükünü kendi üzerine alma gibi kademeli olarak geliştirilen bir süreç içine dahil olma niyetindedir ve beraberinde var olan olumsuzluklara ek ve belki de henüz bilinmeyen sorunlarla karşılaşacağının da bilincindedir.

Günlük yaşantının oluşturduğu karmaşada, bireyin kendini ifade edebileceği zaman aralığı böylelikle hızlıca erimektedir. Dijital unsurların gerçek kişilerin yerlerini alması aynı zamanda bireyin içine kapanmasına ve sokaktan yani yaşamdan  kopmasına neden olmaktadır. Zaman erozyonu olarak tanımlayabileceğimiz bu asosyal ve uzun süreli negatif etkiler oluşturan durumu tersine çevirmek için sorunun merkezine diyalog ve paylaşım olasılıkları yerleştirilmelidir.

TOKI HOUSING PROJECT

TOKI COMPETITION . 2017 . CORLU TURKEY . HOUSING . 150.000m²