translation coming soon...

 

0_KENTSEL ANALİZ

Diyarbakır’ın kentsel gelişim şeması incelendiğinde; Sur’dan başlayarak yere, iklime ve topluma özgü bir farkındalıkla geliştirilmiş heterojen bir mekan üretiminin ve tasarım mantığının, zamanla nasıl bu bağlamlardan koparak evrensel ve homojen bir mantığa büründüğü gözlemlenebilir. Insan ölçeğinden, sokak dokusuna; malzemeden, iklimsel bağlama; Sur, yere özgü dinamiklerle, bugün bu ilişkileri yeniden düşünmek ve üretmek için önemli potansiyeller sunar.

 

Bu bağlamda temel amaç, Sur’un sunduğu ve bugüne alternatif bakış açıları sağlayabilecek potansiyellerin eleştirel olarak sorgulanması, bu sorgulamadan elde edilen çıkarımlar doğrultusunda da mahalle yaşantısının yeninden tahayyül edilmesi olarak özetlenebilir.

 

Mahalle yaşantısının kökenindeki “ortaklık” kavramının anlamını zengilenleştirebilecek mekansal tasarım ve üretim olanaklarının araştırılması ve gündelik hayatın devinimi esnasında karşılaşmalara, tesadüflere, farklı türden ilişkilenmelere potansiyel oluşturabilecek bir mekansal yaklaşım ve tasarım stratejisi bu amaçla birlikte sorgulanan konulardır.

 

Kimlik problemi; küresel, homojen, tekdüze, tek tip bir yaşam ve kültür dayatması ve buna bağıl mekan stratejilerine karşıt olarak; tikel farklılıkların, çoğulluğun, heterojenliğin, yere dair potansiyellerin farkındalığı olarak okunur. Dolayısıyla temel amaç yukarıdan aşağı bir tahakküm ya da dayatma ile mekansal anlamda bir “doğru” kimlik sistemi oluşturmaktan ziyade, bahsedilen ilişki ve potansiyellere dair alternatifleri açığa çıkarmak olarak tariflenebilir. Bu bağlamda “Sur Sözlük” ile Sur’un biçimlenmesine etkili olan tasarım mantığının eleştirel yapı sökümü yapılmaya çalışılır. Geleneksel Diyarbakır Evleri’nin asal unsurlarından Sur sokaklarına varıncaya dek, mevcut “yer”in özelliklerini oluşturan fiziksel çevre üretimi mantığı eleştirel olarak çözümlenmeye çalışılır. Mahalleli kavramının oluşmasına önemli ölçüde tesir ettiği düşünülen kolektif durumlar bu çözümleme esnasında öne çıkarılmaya ve bugüne dair bir sorgulama alanı yaratılmaya çalışılır.

NEIGHBOURHOOD DESIGN

THE BANK OF PROVINCES+MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION . 2017 . DIYARBAKIR TURKEY . HOUSING . 18.000m² // 1ST PRIZE